2015EUSF2017 – Gemeente Leiden – JA-natuurlijk

Looptijd: 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2017

Subsidie: € 135.820

In de eerste fase van het project is er veel energie en tijd gestopt in het ophalen en delen van informatie m.b.t. wijzigingen in de Participatiewet/veranderingen van de WAJONG en van de WMO (dagbesteding). Jongeren en hun ouders hebben en hadden behoefte aan informatie over de gewijzigde regelgeving. Vanuit concrete vragen is geprobeerd optimale informatie te geven/informatie te verzamelen en geïnvesteerd in de optimalisering van de organisatie. Voortdurend is de vraag gesteld waar ouders en hun kinderen hun vragen konden stellen. Het project Sociale Innovatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie en kwaliteit van de dienstverlening voor deze groep jongeren en hun ouders. Het aantal jongeren dat uitstroomt vanuit scholen is in deze regio minder dan voorheen ingeschat. De reden hiervoor is dat we in de Leidse regio een aantal grote regionale scholen hebben waar veel jongeren onderwijs krijgen vanuit andere gemeenten. In de uitvoering van het project is dat lastig gebleken omdat elke gemeente eigen beleid heeft.
Het zeer noodzakelijke regionale netwerk van scholen en gemeenten is tot stand gekomen. Door de uitvoering van het project Sociale Innovatie is het gelukt deze doelgroep politiek op de kaart te zetten. Het interregionale samenwerkingsverband Holland Rijnland neemt de taken van het project over in hun reguliere beleid en continueert  ingezette activiteiten.
De uitvoering van dit project was complex, omdat voor schoolverlaters van het PrO/VSO-onderwijs verschillende toekomstroutes bestaan. Het project Sociale Innovatie heeft bijgedragen aan het besef dat deze groep jongeren recht heeft op een maatwerktraject.
De ontwikkeling van noodzakelijke maatwerktrajecten is gestart. Gedurende de looptijd van het project is er in de regelgeving nog veel veranderd. Zo hebben jongeren nu toegang tot het doelgroepenregister.
Aan een positieve beeldvorming is gewerkt. Het resultaat is verspreid via een slotbijeenkomst en een website waar informatie wordt verstrekt aan ouders en hun kinderen. 

Eindproducten

www.watnuwijzer.nl