Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

Met deze tijdelijke regeling kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen subsidie aanvragen om binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning te bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk.

Dit kan worden gerealiseerd door het aanbieden van een viertal activiteiten, namelijk het geven van ontwikkeladvies, begeleiding naar ander werk, scholing of het verzorgen van een EVC-procedure. Een belangrijke voorwaarde is dat deze activiteiten kosteloos worden aangeboden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Per aanvraag wordt de hoogte van het subsidiebedrag vastgesteld uit de som van het begrote aantal activiteiten maal het subsidiebedrag per deelnemer.

Meer weten over de tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk ? Volg de link naar de publicatie in de Staatscourant. 

Aanvraagtijdvak

De subsidie kan vanaf 15 maart 2021, om 09.00 uur worden aangevraagd via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Hiervoor zal vanaf dat moment een elektronisch formulier beschikbaar worden gesteld.