Uitvoeren en verantwoorden

Bij een subsidie aanvraag op grond van deze regeling zijn van de hieronder gepresenteerde documenten twee formats verplicht om met uw aanvraag te uploaden.

Dit betreft in alle gevallen f, ‘Samenwerkingsovereenkomst inclusief machtiging hoofdaanvrager’ en h, ‘format beschrijving doelgroep/arbeidsmarktanalyse.’ De tekst van de machtiging kunt u in uw samenwerkingsovereenkomst (die u zelf opstelt) verwerken.

Let op: verder moet bij elke aanvraag een ‘bewijsstuk houder bankrekening’ (afschrift) worden geüpload. Vanzelfsprekend is voor dit document geen format beschikbaar.

Daarnaast kan op basis van artikel 17 van de regeling een akkoord als genoemd in artikel 17, derde lid, aan de aanvraag worden toegevoegd.

Als een adviseur namens de hoofdaanvrager aanvraagt dient u een machtiging hiertoe (zelf opstellen) mee te sturen.’  

Bijlagen 

Hieronder treft u een overzicht van verschillende bijlagen die u kunt gebruiken gedurende de projectadministratie. De bijlagen kunnen ook behulpzaam bij het opstellen van uw aanvraag:

De volgende documenten zijn ook beschikbaar in Word: