Over

De NLLD – SMR regeling is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is onderdeel van een flankerend tijdelijk crisispakket waarvoor nog eens € 70 mln. beschikbaar is gesteld.

Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen, begeleiding naar werk, scholing en het verzorgen van EVC-procedures en wordt ondersteund met een campagne in samenwerking met stakeholders. Dit wordt gedaan om het pakket gericht onder de aandacht te brengen van werkenden, zelfstandig ondernemers en werkzoekenden.

Met deze tijdelijke regeling kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen, O&O-fondsen en andere betrokkenen kosteloos ontwikkeladviezen, begeleiding naar werk, scholing en EVC-procedures aanbieden aan deelnemers die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt (achttien jaar of ouder en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt) en daarvoor een subsidiebedrag aanvragen. In een traject kan een activiteit of een combinatie van deze activiteiten worden aangeboden. Het doel van het kosteloos aanbieden van deze trajecten is het faciliteren en stimuleren van het behoud van werk of overgang naar ander werk voor deelnemers.

De subsidiabele activiteiten zijn:

A. Het geven van ontwikkeladvies aan een werkende:

  1. elke ontwikkeladviesactiviteit heeft een waarde van ten minste € 700.

B. Het geven van begeleiding naar ander werk aan een werkende:

  1. categorie I begeleiding: € 500,00 per begeleidingsactiviteit;
  2. categorie II begeleiding: € 1.000,00 per begeleidingsactiviteit.

C. Het geven van scholing een werkende:

  1. categorie C 1 scholing: € 75,00 per scholing;
  2. categorie C 2 scholing: € 150,00 per scholing;
  3. categorie C 3 scholing: € 500,00 per scholing;
  4. categorie C 4 scholing: € 1.250,00 per scholing.

D. Het verzorgen van een EVC-procedure voor een werkende: € 1.250,00 per EVC-traject.

Voor de specifieke eisen aan activiteiten per categorie dient u de subsidieregeling te raadplegen.

De hoogte van het subsidiebedrag per activiteit bedraagt 80% van de hierboven genoemde waarde.

Voor de specifieke eisen aan activiteiten per categorie dient u de subsidieregeling te raadplegen.

De hoogte van het subsidiebedrag per activiteit bedraagt 80% van de hierboven genoemde waarde.

Looptijd en aanvraagperiode regeling

Samenwerkingsverbanden van sectoren, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen, O&O-fondsen en andere betrokkenen die voldoen aan de eisen gesteld in de regeling kunnen subsidie aanvragen voor het geven van  ontwikkeladviestrajecten, begeleiding naar werk, scholing en het verzorgen van EVC-procedures aan deelnemers. Voor deze tijdelijke regeling wordt een aanvraagtijdvak opengesteld, waarin een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

Het aanvraagtijdvak voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk loopt van 15 maart 2021, 09:00 uur tot uiterlijk 26 april 2021, 17.00 uur, Nederlandse tijd. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond (€ 71,5 miljoen) nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden. Tot 22 maart 2021, 17.00 uur Nederlandse tijd, kan de subsidieaanvraag worden aangevuld met een verklaring van de werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting als bedoeld in artikel 17, derde lid, waarbij het moment waarop de subsidieaanvraag volledig is wordt gesteld op het moment waarop de subsidieaanvraag is ingediend.

Voor de specifieke eisen dient u de subsidieregeling te raadplegen.

Factsheet

Voor de tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk is een factsheet opgesteld. Volg de link naar de Factsheet NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk.