Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een tijdelijke tegemoetkoming beschikbaar voor werknemers in de Westhaven. Deze tegemoetkoming is voor werknemers die als gevolg van de sluiting van de Hemwegcentrale hun baan kwijtraken en daardoor inkomensverlies lijden.