Subsidieproces Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven

Op deze pagina vindt u een beschrijving van het subsidieproces van de regeling.

Subsidieproces Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven

  • 1.Aanmelding MCKW - U dient zich eerst bij het MCKW te melden waarna er een traject wordt  gestart. Gedurende dit traject zal moeten blijken of u aanspraak maakt op de tegemoetkoming
  • 2. Aanvraagformulier invullen - Tezamen met het MCKW vult u het aanvraagformulier in, dat de basis vormt voor uw aanvraag. Indien blijkt dat u recht heeft op de tegemoetkoming dient het MCKW, namens u, een ondergetekende scan van het laatste tabblad ‘Advies en verklaring MCKW’ naar de postbus TRTWW@minszw.nl te mailen.
  • 3. Aanleveren relevante stukken - Nadat de verklaring is gemaild ontvangt het MCKW een bevestiging met uitleg hoe het ingevuld aanvraagformulier (Excel format) samen met alle overige relevante stukken, zoals kopie loonstroken en bankafschrift, aangeleverd dient te worden bij UVB.
  • 4. Beoordeling UVB - Na ontvangst van alle stukken zal UVB de aanvraag inhoudelijk beoordelen. Eventueel kan UVB nog aanvullende informatie opvragen, welke tijdig verstrekt dient te worden. UVB neemt binnen zes weken een besluit over de aanvraag.
  • 5. Beschikking - Als een aanvraag aan de voorwaarden voldoet, verleent UVB de tegemoetkoming. In dat geval ontvangt de werknemer van de uitvoeringsorganisatie een verleningsbeschikking en wordt binnen zes weken de tegemoetkoming uitgekeerd.