Doelgroep

Voor wie geldt de regeling?

De Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven biedt een tegemoetkoming indien de werknemer aan alle volgende eisen voldoet:

•  de werknemer had een vaste dienstbetrekking;

•  de werknemer was werkzaam bij de Hemwegcentrale of een daarmee nauw verbonden bedrijf in de kolenoverslag of afvoer van bijproducten in het Westhavengebied;

•  de werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;

•  de werknemer is ontslagen of herplaatst tussen 1 oktober 2019 en 1 juni 2020; het ontslag of herplaatsing was het gevolg van de sluiting van de Hemwegcentrale; en

•   de werknemer lijdt door het ontslag of herplaatsing inkomensverlies.