Regelgeving

Raadpleeg de subsidieregeling en de toelichting op alle voorwaarden die zijn verbonden aan de subsidie. Daarnaast is de Kaderwet SZW-subsidies van toepassing.