Uitvoeren en verantwoorden

De subsidie in het kader van MDIEU vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u (voorbeeld)documenten ten behoeve van uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.

Documenten van belang voor het aanvraagtijdvak activiteitenplan juni- juli 2021

Hieronder vindt u de documenten die u nodig heeft bij het indienen van uw subsidieaanvraag voor het activiteitenplan. In de laatste stap in het elektronisch aanvraagformulier wordt u gevraagd deze bijlagen te uploaden. (Het voorbeeld van het e-formulier activiteitenplan volgt in de tweede helft van mei.)

-Model samenwerkingsovereenkomst activiteitenplan MDIEU

-Model voor het opstellen van een sectoranalyse

-Bijlage verdiepende informatie activiteitenplan MDIEU (verplicht)

-Bijlage Begroting en financieringsplan (verplicht)

-(Daarnaast wordt gevraagd uw eigen bijlagen te uploaden: statuten hoofdaanvrager en samenwerkingspartner(s), eventuele machtigingen voor de tekenbevoegde en een bankafschrift van de hoofdaanvrager)

Hieronder vindt u twee documenten die van belang zijn voor het voeren van een juiste projectadministratie en de uitvoering van de Regelingen voor vervroegd uittreden.

- Handleiding Projectadministratie MDIEU (deze handleiding geldt niet voor de aanvraag sectoranalyse) 

- Handreiking voor de uitvoering van Regelingen Vervroegde Uittreding (RVU’s) 

Documenten van belang voor het aanvraagtijdvak sectoranalyses februari 2021: 

-Voorbeeld van het e-formulier sectoranalyse

-Model voor een samenwerkingsovereenkomst

-Model voor het opstellen van een sectoranalyse