Uitvoeren en verantwoorden

De subsidie in het kader van MDIEU vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u (voorbeeld)documenten ten behoeve van uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.

Documenten van belang voor het aanvraagtijdvak sectoranalyses februari 2021: 

-Voorbeeld van het e-formulier sectoranalyse

-Model voor een samenwerkingsovereenkomst

-Model voor het opstellen van een sectoranalyse

Aanvraag tijdvak voor activiteitenplannen juni 2021 (momenteel nog niet beschikbaar)

De documenten die van belang zijn voor het aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen juni 2021 zijn momenteel nog niet beschikbaar. Deze documenten hebben alleen betrekking op het aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen juni 2021 en volgen op korte termijn.

- Handleiding Projectadministratie MDIEU (deze handleiding geldt niet voor de aanvraag sectoranalyse) - document nog niet beschikbaar, volgt.

- Menukaart met praktijkvoorbeelden van Duurzame inzetbaarheid - document nog niet beschikbaar, volgt.

- Handreiking voor de uitvoering van Regelingen Vervroegde Uittreding (RVU’s)