Uitvoeren en verantwoorden

De subsidie in het kader van MDIEU vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u de standaard documenten ten behoeve van uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.

Documenten voor activiteitenplan:

Hieronder vindt u de documenten die u nodig heeft bij het indienen van uw subsidieaanvraag voor het activiteitenplan. In de laatste stap in het elektronisch aanvraagformulier wordt u gevraagd deze bijlagen bij te voegen.

Model samenwerkingsovereenkomst activiteitenplan MDIEU

- Bijlage model activiteitenplan MDIEU (nieuwe versie vanaf 1 december 2021)

- Bijlage model begroting MDIEU  (nieuwe versie vanaf 1 december 2021)

- Voorbeeld van het e-formulier activiteitenplan MDIEU

- Bijlage sectoranalyse

- (Daarnaast wordt gevraagd uw eigen bijlagen te uploaden: statuten hoofdaanvrager en samenwerkingspartner(s), eventuele machtigingen voor de tekenbevoegde en een bankafschrift van de hoofdaanvrager)

Documenten voor sectoranalyse: 

Model voor het opstellen van een sectoranalyse

Documenten voor regelingen voor vervroegd uittreden:

Handreiking voor de uitvoering van Regelingen Vervroegde Uittreding (RVU’s) 

Documenten voor het uitvoeren van een project

Handleiding Projectadministratie MDIEU (deze handleiding geldt niet voor de aanvraag sectoranalyse) 

Bijlagen HPA 

Documenten voor het verantwoorden (afrekenen) van een project