Bijlagen en downloads

Subsidie in het kader van MDIEU vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u de standaard documenten ten behoeve van uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.

Hieronder vindt u de documenten die u nodig heeft bij het indienen van uw subsidieaanvraag.

Documenten activiteitenplan

Onderstaand vindt u de bijlagen die horen bij het aanvraagtijdvak januari - maart 2023. Let op: De bijlagen voor het komende tijdvak van september – november 2023 worden zo snel mogelijk gepubliceerd.

Documenten voor sectoranalyse: 

Documenten voor regelingen voor vervroegd uittreden:

Documenten voor het uitvoeren van een project

Documenten voor het verantwoorden (afrekenen) van een project