Wat moet u doen als er wijzigingen zijn in de activiteiten of kosten gedurende het project?

Als u bij de uitvoering van uw project merkt dat iets anders loopt dan u had gedacht, dient u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon bij Uitvoering van Beleid. Bijvoorbeeld wanneer in de praktijk blijkt dat een activiteit in een andere vorm beter aansluit bij de behoeften van de doelgroep of wanneer een activiteit substantieel meer of minder uren kost dan verwacht.

Zo dient u melding te maken van:

  • (Inhoudelijk) wijzigen van de vormgeving, schrappen of toevoegen van activiteiten
  • Verwachte afwijkingen in de kosten van activiteit van meer dan 10%.

In overleg met u bepaalt UVB of u een wijzigingsverzoek moet indienen. Een wijzigingsverzoek wordt inhoudelijk getoetst. Hierbij wordt onder andere gekeken of de wijziging aansluit bij de knelpunten uit de sectoranalyse. Ook wordt beoordeeld of de wijziging niet zo wezenlijk is dat er eigenlijk sprake is van een nieuwe aanvraag. Dat mag namelijk niet en zal worden afgewezen. Verder wordt getoetst of uw aanvraag blijft voldoen aan de verhouding tussen de DI- (minimaal 25%) en de RVU- (maximaal 75%) component.

Uw melding of wijzigingsverzoek kunt u indienen via uw contactpersoon van UVB en in CC postbus.mdi-eu@minszw.nl onder vermelding van uw projectnummer.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.