Financiële educatie voortgezet onderwijs

Het bevoegd gezag van een Rijks bekostigde vo-instelling kan vanaf maandag 15 april 2024 subsidie aanvragen voor de subsidieregeling Financiële educatie voortgezet onderwijs. Ook een bevoegd gezag van een vo-instelling uit Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) kan een subsidieaanvraag indienen.

financiele educatie VO

De subsidieregeling ‘Financiële educatie voortgezet onderwijs’ is een maatregel uit het programma ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ en wordt opengesteld door de minister voor Armoedebeleid, Participatie & Pensioenen, Carola Schouten. De regeling heeft als doel het creëren, ontwikkelen en bevorderen van structurele aandacht voor financiële educatie binnen onderwijsinstellingen.

In deze subsidieregeling ligt de nadruk op het scholen van docenten om financiële educatie in bestaande vakken te integreren. Ook biedt de subsidie de mogelijkheid om medewerkers aan te nemen of vrij te stellen om financiële educatie structureel in te bedden binnen de vo-instelling. Daarnaast is het mogelijk om 25% van het subsidiebedrag in te zetten op het aanbieden van individuele persoonlijke financiële begeleiding op vo-instellingen aan leerlingen en het betrekken van ouders of verzorgers bij de financiële opvoeding van hun kinderen.

De subsidie kan worden aangevraagd via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB). Hiervoor stelt UVB een elektronisch formulier beschikbaar.

Subsidieregeling

Volg de link naar Overheid.nl om meer over deze regeling te lezen.