Over Financiële educatie voortgezet onderwijs

Het doel van deze regeling is het creëren, ontwikkelen en bevorderen van structurele aandacht voor financiële educatie binnen vo-instellingen. Het bevorderen van gezond, verantwoord financieel gedrag door middel van financiële educatie aan vo-leerlingen is onderdeel van de ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’. 

De subsidieregeling ‘Financiële educatie voortgezet onderwijs’ is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW). Uitvoering van Beleid van SZW voert de subsidieregeling uit. Het aanvragen van de subsidie kan via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid (UVB) en niet, zoals gebruikelijk bij onderwijssubsidies via DUS-I, de uitvoeringsorganisatie van OCW.

Het aanbod van scholing voor docenten is te vinden op de website van Wijzer in Geldzaken van het ministerie van Financiën via www.geldlessen.nl/scholingsaanbod. Wijzer in geldzaken vervult de rol van ‘Expertisepunt Financiële Educatie’. Scholen van het voortgezet onderwijs, docenten kunnen hier terecht voor een actueel overzicht van trainingsaanbod, informatie, advies en het uitwisselen van kennis over effectieve financiële educatie.

De vo-instellingen kunnen de subsidie tot en met 9 juli 2027 inzetten om zo een boost te geven aan structurele inbedding van financiële educatie met als doel vo-leerlingen met voldoende kennis en vaardigheden voor te bereiden op een financieel gezonde toekomst.

Hoogte subsidie

Per subsidieaanvrager kunnen voor vo-instellingen meerdere aanvragen in behandeling worden genomen, indien deze een verschillende instellingscode uit de Registratie Instellingen en Opleidingen betreffen. De subsidie bedraagt minimaal € 75.000 en maximaal € 300.000.

Aanvraagtijdvak

De aanvraagperiode voor de subsidieregeling loopt van 15 april 2024, 15.00 uur tot en met 10 mei 2024, 17.00 uur.

Looptijd regeling

Activiteiten voor een project in het kader van deze regeling vinden plaats binnen de periode van 11 mei 2024 tot en met 9 juli 2027.

Subsidieplafond

Voor deze subsidie is een bedrag van € 18,7 miljoen beschikbaar. Als op enig moment het subsidiebedrag van volledige aanvragen het beschikbare subsidieplafond heeft overschreden, dan vindt geen subsidietoekenning meer plaats.