Aanvragen

Op deze pagina vindt u het aanvraagproces van de regeling ‘Financiële educatie voortgezet onderwijs’. Bekijk ook Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Stap 2 Registratie

De aanvrager: het bevoegd gezag van een vo-instelling registreert zich voor de subsidieregeling via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Registreren kan vanaf 8 maart 2024.

Stap 3 Subsidieaanvraag

De aanvrager, het bevoegd gezag van een vo-instelling, dient de subsidieaanvraag in via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Dit kan tussen 15 april 2024 om 15.00 uur en 10 mei 2024 om 17.00 uur, als het aanvraagtijdvak open is. 

Bij de aanvraag worden een activiteitenplan en een begroting meegestuurd. De voorgeschreven formats voor deze bijlagen staan onder Uitvoeren en verantwoorden.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Het is hierbij van belang dat de aanvraag volledig is, inclusief de gevraagde bijlagen activiteitenplan en begroting. Indien aanvragen niet volledig zijn, zal om aanvullingen worden gevraagd. Hierbij vervalt uw positie op de ranglijst en is de datum waarop uw aanvraag volledig is leidend voor uw nieuwe positie op de ranglijst.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag voldoen aan een aantal criteria. Zie Overzicht aanvraagcriteria.