Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u het overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden over de subsidieregeling ‘Financiële educatie voortgezet onderwijs’.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.

Aanvraag

Algemeen activiteiten

Activiteit A: het volgen van een opleiding door docenten

Expertisepunt Wijzer in geldzaken

Activiteit B: aannemen of vrijstellen van medewerkers voor structurele inbedding van financiële educatie

Activiteit D: het aanbieden van individuele persoonlijke financiële begeleiding aan leerlingen en het betrekken van ouders of verzorgers bij de financiële opvoeding van hun kinderen.

Voortgang & vaststelling

Caribisch Nederland