Expeditieregeling

Expeditie-regeling 2024

Met de Expeditie-regeling wil de overheid stimuleren dat bestaande kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) of leven lang ontwikkelen (LLO) wordt doorontwikkeld. Het doel is dat maatregelen die werken beter en vaker kunnen worden toegepast door andere sectoren, bedrijven of organisaties. Het kan daarbij gaan om bestaande wetenschappelijk kennis, of kennis uit de praktijk.

In 2022 zijn de eerste projecten gestart, in 2024 gaat voor de tweede maal een tijdvak open. In totaal is er voor het aanvraagtijdvak van 2024 € 18,5 miljoen beschikbaar. Het aanvraagtijdvak 2024 is geopend van 27 mei 2024 t/m 21 juni 2024.

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina. Een aantal documenten kunnen in elk geval van dienst zijn bij de voorbereiding van een aanvraag van de Expeditieregeling:

  • In de factsheet Expeditieregeling vindt u een beknopt overzicht van de regeling.
  • Op deze pagina vindt u de wijzigingsregeling die op 19 januari 2024 is gepubliceerd, inclusief de toelichting op de wijzigingen.
  • Op wetten.nl vindt u de volledige regeling.
  • De subsidieaanvragen die tijdens het tijdvak volledig zijn ingediend, worden inhoudelijk door het adviespanel beoordeeld en gerangschikt. De criteria en indicatoren die het adviespanel hiervoor gebruikt, zijn opgenomen in de regeling en de toelichting op de regeling en vindt u ter informatie ook in dit document.

In 2024 was er ook de mogelijkheid voor het aanvragen van een preadvies. Dit betekende dat potentiële aanvragers op hoofdlijnen een voorstel konden indienen namens een samenwerkingsverband. Op dit voorstel hebben de indieners een onderbouwde reactie ontvangen. Deze reactie kunnen zij gebruiken bij de eventuele uitwerking van een voorstel. Het aanvragen van een preadvies was vrijwillig en heeft geen invloed op de beoordeling van de uiteindelijke aanvraag. Het verzoek tot een preadvies kon worden ingediend van 26 februari t/m 8 maart 2024.

Tijdvak 2022

In het eerste tijdvak van deze regeling is er subsidie toegekend aan vier aanvragen:

  • SPDI voor beweging op hardnekkige DI thema’s. Het samenwerkingsverband bestaat uit AWVN, CNV Vakmensen, FNV, Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim, TU Delft
  • Naar een effectieve inzet voor leerambassadeurs. Dit is een project van CNV en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Skills4skills. Dit is een project van Koninklijke Metaalunie, FNV, CNV, De Unie, Stichting PKM, Stichting OOM, Panteia.
  • LLO met Groene Persona’s. Een project van LTO Noord, Glastuinbouw Nederland, Wageningen Universiteit en FNV.

De komende jaren zal de kennis die hier wordt opgedaan ook gedeeld worden.