Expeditieregeling

Op 3 mei 2022 is de tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies (Expeditieregeling) gepubliceerd. Het eerste subsidie-aanvraagtijdvak opent op 23 mei 2022 om 09.00 uur.

Vanaf deze datum kunnen samenwerkingsverbanden, die bestaan uit enerzijds minimaal één onderzoeksinstelling en anderzijds één of meer werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, O&O-fondsen, brancheorganisaties, bedrijven of organisaties, een subsidieaanvraag indienen. Het aanvraagtijdvak sluit op vrijdag 24 juni 2022 om 17.00 uur en het subsidieplafond voor dit tijdvak is gesteld op €15.000.000.

Indienen van de subsidieaanvraag  door de aangewezen hoofdaanvrager gaat via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.
Lees hier meer over deze subsidieregeling.  

Houd voor verdere informatie over deze regeling en de openstelling van het volgende tijdvak in 2024 onze website in de gaten.