Expeditieregeling

Nieuwe tijdvak 2024

Met de Expeditie-regeling wil de overheid stimuleren dat bestaande kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) of leven lang ontwikkelen (LLO) wordt doorontwikkeld, zodat het beter toepasbaar is voor andere sectoren, bedrijven en organisaties.

In 2022 zijn de eerste projecten gestart, in 2024 gaat voor de tweede maal een tijdvak open. In totaal is er voor het aanvraagtijdvak van 2024 € 18,5 miljoen beschikbaar.

Dit jaar is er de mogelijkheid voor het aanvragen van een preadvies. Dit betekent dat potentiële aanvragers op hoofdlijnen een voorstel kunnen indienen namens een samenwerkingsverbond. Op dit voorstel ontvangt men een onderbouwde reactie die kan worden gebruikt voor de uitwerking van een voorstel. Het aanvragen van een preadvies is vrijwillig en heeft geen invloed op de beoordeling van de uiteindelijke aanvraag.

 • Het verzoek tot een preadvies kan worden ingediend van 26 februari t/m 8 maart 2024.
 • Het aanvraagtijdvak 2024 is geopend van 27 mei 2024 t/m 21 juni 2024.

In de factsheet Expeditieregeling vind je een beknopt overzicht van de regeling. Meer informatie over het indienen van een verzoek tot preadvies vind je hier.

Op 19 januari 2024 is de wijzigingsregeling op deze subsidieregeling gepubliceerd. Deze publicatie vind je hier (Staatscourant 2024, 1881 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Tijdvak 2022

In het eerste tijdvak van deze regeling is er subsidie toegekend aan vier aanvragen:

 • SPDI voor beweging op hardnekkige DI thema’s. Het samenwerkingsverband bestaat uit:
  • AWVN
  • CNV Vakmensen
  • FNV
  • Hogeschool Saxion
  • Hogeschool Windesheim
  • TU Delft
 • Naar een effectieve inzet voor leerambassadeurs. Project van:
  • CNV
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Skills4skills. Project van:
  • Koninklijke Metaalunie
  • FNV
  • CNV
  • De Unie
  • Stichting PKM
  • Stichting OOM
  • Panteia
 • LLO met Groene Persona’s. Project van:
  • LTO Noord
  • Glastuinbouw Nederland
  • Wageningen Universiteit
  • FNV

De komende jaren zullen deze projecten gaan lopen en zal de kennis die hier wordt opgedaan ook gedeeld worden.