Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directie Dienstverlening Samenwerkingsverbanden en Uitvoering
Uitvoering Van Beleid

Postbus 93249

2509 AE Den Haag

Telefoon: 070 - 3152325
E-mail:  expeditieregeling@minszw.nl