Regelgeving

De huidige regeling vindt u hier. De oorspronkelijk regeling en toelichting vindt u hier. De wijzigingsregeling en de toelichting hierop vindt u hier

Daarnaast is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, de Kaderwet SZW-subsidies van toepassing.