Over de Expeditieregeling

Het doel van de Expeditieregeling is om een maatschappelijke beweging te stimuleren waarin interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) en een leven lang ontwikkelen (LLO) vaker, beter en sneller worden toegepast.

Dit door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze breed toepasbaar te maken voor bedrijven, organisaties en sectoren om zo meer werkenden te bereiken.  Of om naar aanleiding van vragen of obstakels die worden ervaren in de praktijk nieuwe experimenten te ontwikkelen en uit te voeren of bestaande interventies, werkwijzen of methodieken te valideren, toepasbaar te maken voor anderen, verder op te schalen en te onderzoeken.

Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners, een subsidieaanvraag indienen in de vorm van een activiteitenplan dat onder meer ziet op het experimenteren op de werkvloer en/of het implementeren en evalueren van bestaande praktijken.

Subsidie aanvragen voor activiteitenplannen van samenwerkingsverbanden kan in 2024 opnieuw. Dit jaar is er ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een preadvies. Het aanvraagtijdvak voor het preadvies is van 26 februari t/m 8 maart 2024. Het aanvraagtijdvak voor de subsidie is geopend van 27 mei 2024 t/m 21 juni 2024.

Voor de volledige vereisten van een subsidieaanvraag voor de subsidieregeling raadpleegt u de regeling.