Over de Expeditieregeling

Het doel van de Expeditieregeling is om een maatschappelijke beweging te stimuleren waarin interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) en een leven lang ontwikkelen (LLO) vaker, beter en sneller worden toegepast.

Dit door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en deze breed toepasbaar te maken voor bedrijven, organisaties en sectoren om zo meer werkenden te bereiken.  Of om naar aanleiding van vragen of obstakels die worden ervaren in de praktijk nieuwe experimenten te ontwikkelen en uit te voeren of bestaande interventies, werkwijzen of methodieken te valideren, toepasbaar te maken voor anderen, verder op te schalen en te onderzoeken.

Met deze subsidieregeling kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit sociale partners, een subsidieaanvraag indienen in de vorm van een activiteitenplan dat onder meer ziet op het experimenteren op de werkvloer en/of het implementeren en evalueren van bestaande praktijken.

Subsidie aanvragen kan in de tijdvakken van 2022 en 2024 voor activiteitenplannen van samenwerkingsverbanden. Het eerste aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen opent 23 mei 2022. Het exacte moment van openstelling van het tweede tijdvak wordt uiterlijk 1 januari 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

De regeling schrijft voor dat het activiteitenplan moet worden onderbouwd met een onderzoeksplan. Voor de volledige vereisten van een subsidieaanvraag voor de subsidieregeling raadpleegt u artikel 9.