Actieve inclusie (ESF 2014-2020): Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI)

Het ESF-thema Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) biedt subsidie voor een (bijdrage aan) duurzame stedelijke ontwikkeling en tegengaan van sociaal-economische tweedeling in de stad.

Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

Let op!

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door het college van B&W van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht. Op 1 februari 2018 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 februari 2018, tot 17:00 uur.