Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op Actieve Inclusie (ESF 2014-2020): Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI).

Nationale regelgeving

De regels waaraan een ESF-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling ESF 2014 - 2020.