Overzicht aanvraagcriteria

Aanvraagcriteria

Aan deze eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • Het project heeft een maximale looptijd van 36 maanden.
  • Het project moet zich richten op het bevorderen van toegang tot werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, als onderdeel van het uitvoeringsplan van de subsidieaanvrager.
  • De subsidieaanvrager voegt bij de aanvraag een verklaring waaruit blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met het toepasselijke uitvoeringsplan.