Vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede

Kinderen uit arme gezinnen brengen meer tijd door met buiten spelen of op straat rondhangen en zijn minder vaak lid van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging. International Child Development Initiatives (ICDI) onderzocht de rol die dit kan vervullen bij de integratie van kinderen uit minderheidsculturen in Nederland.

Details

Projectnaam: 'Armoede en vrijetijdsbesteding van kinderen'
Projectaanvrager: International Child Development Initiatives
Looptijd project: 1 januari 2010 - 31 december 2010
Subsidiebedrag: € 30.000,-
Project maakt onderdeel uit van: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Doel van het project

Op basis van onder andere een literatuurstudie en focusgroepgesprekken met kinderen uit minderheids- en migrantenfamilies, hun ouders, clubleiders, jeugdhulpverleners en gemeentelijke beleidsambtenaren heeft ICDI een discussiestuk geschreven: Non-formele vrijetijdsbesteding, de weg naar integratie? Dit discussiestuk diende als basis in het Living Room Seminar in oktober 2010. In de diverse workshops en discussies stond oplossingsgericht denken centraal; het bekijken van kansen en mogelijkheden voor het formuleren van effectief beleid om de integratie van kinderen uit minderheidsculturen te bevorderen.