Vluchtelingenwerk: gedeelde ervaringen

VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan bracht oudere Amsterdammers in contact met oudere vluchtelingen met als doel de laatste uit het isolement te halen en hen meer te betrekken bij de Nederlandse samenleving.

Details

Projectnaam: Gedeelde ervaringen
Projectaanvrager: Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan, locatie Amsterdam
Looptijd project: 1 januari 2010 - 31 december 2010
Subsidiebedrag: € 50.000,-
Project maakt onderdeel uit van: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Doel van het project

Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan (SVAZ) begeleidt vluchtelingen van hun asielaanvraag tot aan hun integratie in de Nederlandse samenleving. In dit project krijgen oudere vluchtelingen de aandacht. Ouder worden in een vreemd land valt zwaar. Vooral als je pas op oudere leeftijd in Nederland bent komen wonen. Door leeftijd, culturele verschillen, taalproblemen, een laag inkomen en het ontbreken van een sociaal netwerk is het voor hen extra moeilijk om aansluiting te vinden bij de voor hun nieuwe samenleving. Bij ouderen­organisaties zijn vluchtelingen vaak niet in beeld, (georganiseerde) sociale activiteiten zijn vaak een brug te ver. Vluchtelingenorganisaties richten zich meestal niet specifiek op 50-plussers.

Tien workshops

Na een zorgvuldige intakeprocedure zijn dertien oudere vluchtelingen gekoppeld aan twaalf oudere Amsterdammers. In koppels of groepsgewijs ging men op stap om uit te vinden hoe het dagelijkse leven van ouderen in Amsterdam eruit ziet. De koppels deden verslag van hun ervaringen door foto- en videoregistratie. Tijdens tien workshops zijn door de 25 ouderen de publiekspresentaties voorbereid. De gelijkwaardigheid van alle deelnemers stond tijdens de workshops centraal. Het onder begeleiding van vakdocenten samen iets nieuws leren had een positief effect. Het werken met de camera- en videotechniek was voor iedereen in het begin lastig, maar juist daardoor was het startniveau van iedereen gelijk. De techniek creëerde verbondenheid. Beeld werkte heel goed in communicatie. Alle deelnemers waren erg positief over het gebruik van deze methode. Het samen filmen had een sterk motiverende werking en zorgde voor veel enthousiasme bij de deelnemers.

Publiekspresentaties

Bijna driehonderd toeschouwers – zowel ouderen als jongeren – werden actief betrokken bij de vier publiekspresentaties waarmee de deelnemers zichtbaar maakten hoe de kennismaking van oudere vluchtelingen met hun nieuwe woonplaats is verlopen en welke drempels de ouderen ondervinden om actief te participeren in de Nederlandse samenleving. Tijdens de geslaagde interactie van de projectdeelnemers met de toeschouwers kwam ook naar voren wat het publiek kan bijdragen om oudere vluchtelingen meer bij activiteiten en netwerken te betrekken.