Praktische dienstverlening Haagse wijken Laak en Escamp

Dit is een project van de Haagse Stichting MOOI om mensen in de wijken Laak en Escamp op weg te helpen om grip te krijgen op hun eigen financiële situatie.

Details

Projectnaam: 'Praktische dienstverlening'
Projectaanvrager: Stichting MOOI
Looptijd project: 1 januari 2010 - 31 december 2010
Subsidiebedrag: € 39.500,-
Project maakt onderdeel uit van: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Cliënten in de hulpverlening lopen vaak vast op praktische zaken zoals het ordenen van hun administratie, het aanvragen van huur-, zorgtoeslag of andere toeslagen. Of men kan niet de moed opbrengen om bij een organisatie binnen te stappen terwijl dit wel nodig is. In de hoeveelheid aan wet- en regelgeving ziet men door de bomen het bos niet meer. Hierdoor worden problemen groter en neemt de stress toe.

Praktische dienstverlening helpt:

  • deze problemen aan te pakken;
  • met het ordenen van de administratie. Ook leert de cliënt hoe dit in het vervolg zelf te doen;
  • de cliënt met het bellen naar instanties, of bij een bezoek aan instanties. Praktische dienstverlening gaat met de cliënt mee als de drempel te hoog is.

Indien de cliënt weinig contacten met andere mensen heeft, kijkt Praktische dienstverlening samen met de cliënt hoe het sociale netwerk kan worden versterkt.

Dienstverlening aan burgers die in de armoedeval terecht komen

In Escamp zijn gesprekken gevoerd met ongeveer 60 cliënten. Zij hebben het project kunnen vinden via onder andere scholen, rondetafeloverleg, ouderenwerk en woningbouw.

Informatiebijeenkomsten

Er zijn vier informatieve bijeenkomsten georganiseerd rondom de thema’s armoede, omgaan met financiën en het voorkomen van isolement.

Oriëntatiebijeenkomsten

In samenwerking met het Sociaal Cultureel Werk zijn vier oriëntatiebijeenkomsten georganiseerd, gericht op het doorbreken van isolement. Zo vinden burgers ‘laagdrempelig’ de weg tot deelname aan de samenleving.

Vraag en aanbod

Het begeleiden van de cliënt naar verschillende instanties. Deskundigheidsbevordering medewerkers en vrijwilligers door ze aan te spreken en in te zetten op hun kwaliteiten, zodat zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Het gaat hierbij om het verbinden van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld:

  • het regelen van vervoer voor mensen die naar een activiteit toe moeten;
  • het helpen van mensen die wijkverpleging nodig hebben;
  • het helpen van mensen aan een urgentieverklaring voor een woning.