Stichting House of Hope in Rotterdamse achterstandswijken

In drie wijken in Rotterdam-Zuid schakelde de Stichting House of Hope vrijwilligers in om wijkbewoners persoonlijke aandacht en steun te geven.

Details

Projectnaam: 'Onbekend en bemind'
Projectaanvrager: Stichting House of Hope
Looptijd project: 1 januari 2010 - 31 december 2010
Subsidiebedrag: € 45.000,-
Project maakt onderdeel uit van: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Doel van het project

Stichting House of Hope is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met sociale en maatschappelijke activiteiten in enkele achterstandswijken in Rotterdam-Zuid: Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard.

Ondersteunen

Met praktische hulp, een luisterend oor en een goed advies wil House of Hope mensen letterlijk meer hoop geven. Sommige wijkbewoners kunnen niet voor zichzelf opkomen en/of de weg naar hulpverlening niet vinden. Een aantal dagen is er inloopspreekuur in de drie vestigingen van House of Hope. Mensen komen met tal van vragen op het gebied van opvoeding, schuldhulpverlening, werk zoeken, huisvesting, gezinsproblemen, vragen rond sociale diensten, etc. De maatschappelijk dienstverleners proberen de vragen te beantwoor­den, actie te ondernemen en door te verwijzen. House of Hope vervult daarbij een brugfunctie tussen de wijkbewoner en de reguliere instanties.

Ontmoeten

Ook is House of Hope een ontmoetingsplek. In de wijken zijn veel verschillende culturen vertegenwoordigd. Mensen maken daardoor minder makkelijk contact met de buren. Andere bewoners hebben moeite om een plekje in de samenleving te vinden. Met diverse activiteiten stimuleert House of Hope ontmoetingen tussen de mensen in de wijk. Met als doel dat mensen meer oog en zorg hebben voor elkaar. En om mensen soms net dat steuntje in de rug te bieden om het vol te houden in langlopende hulpverleningstrajecten.