Economische groei versterken: voortgang ESF programma 2007 – 2013

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeerde onlangs de Tweede Kamer over de uitvoering van het huidige Europees Sociaal Fonds (ESF) programma 2007-2013 in Nederland.

De brief aan de Tweede Kamer bevat ook informatie over de afsluiting van de oude programmaperiodes ESF en EQUAL. Daarnaast bevat de brief een vooruitblik naar de nieuwe programmaperiode van 2014 - 2020.