Aanvragen

Op deze pagina kunt u lezen hoe het proces van subsidieaanvraag tot en met subsidievaststelling in zijn werk zal gaan. Per stap wordt op hoofdlijnen uitgelegd welke stappen u moet doorlopen.

Account aanmaken

Heeft u al een account? Registreren voor het nieuwe aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen MDIEU kan met ingang van 1 december 2021 via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Heeft u nog geen account? Dan maakt u eerst een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden.

Een nieuwe registratie kunt u indienen bij kopje ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Op het subsidieportaal kunt u binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien dat u als aanvrager bent geregistreerd. Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een uitleg van het gebruik van het subsidieportaal.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidieaanvraag voor een activiteitenplan MDIEU indienen van maandag 10 januari 2022, 9:00 uur, tot en met donderdag 31 maart 2022, 17.00 uur. Buiten deze periode is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het is nog niet bekend wanneer een volgend aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen wordt opengesteld, maar het zal niet eerder zijn dan in de loop van 2023.

De subsidie voor een activiteitenplan kan worden aangevraagd door de hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband binnen een sector. De aanvraag dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden kunt u vinden in artikel 16 van de regeling.

E formulier 

Om een subsidie aan te vragen, gebruikt u het elektronische aanvraagformulier. In dit e-formulier vult u de gevraagde gegevens in.

Bijlagen

Ook wordt u gevraagd bijlagen toe te voegen. Het is praktisch als deze bijlagen voorafgaand aan uw aanvraag goed invult.
De digitale modellen van deze bijlagen vindt u op de pagina Bijlagen en Downloads.

Let op: om uw aanvraag te kunnen beoordelen is het van belang om alle hieronder genoemde bijlagen toe te voegen. Wij adviseren daarom om tijdig te beginnen met de voorbereiding hiervan. 

Voor de subsidieaanvraag dienen de volgende bijlagen worden ingediend:

  • Samenwerkingsovereenkomst activiteitenplan;
  • Statuten van de hoofdaanvrager plus statuten van de werknemers- plus werkgeversorganisaties in het samenwerkingsverband;
  • Sectoranalyse van de sector waarop het activiteitenplan betrekking heeft;
  • Bijlage model activiteitenplan MDIEU (nieuwe versie vanaf 1 december 2021) 
    Verplicht format met inzicht in de thema’s en activiteiten, doelen, aanpak en verwachte resultaten; 
  • Bijlage model begroting MDIEU  (nieuwe versie vanaf 1 december 2021) 
    Verplicht format met onderbouwing van de kosten met toelichting op hoe de in het activiteitenplan opgenomen investeringen worden bekostigd;
  • Kopie-bankafschrift met rekeningnummer wat te herleiden is naar de hoofdaanvrager.

Beoordeling aanvraag

Uitvoering van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. De ingediende en volledige aanvraag wordt beoordeeld, waarbij gekeken wordt of de activiteiten en de kosten subsidiabel zijn. Deze beoordeling duurt maximaal dertien weken.

Onvolledige aanvraag

Als uw aanvraag niet volledig is, of moet worden bijgesteld, krijgt u een schriftelijk verzoek om de ontbrekende informatie aan te vullen. De behandeltermijn van dertien weken staat dan even stil tot het moment dat u de gevraagde informatie heeft verstrekt. In de praktijk kan het daarom betekenen dat de beslissing op uw aanvraag langer dan dertien weken duurt.