EMVF 2014-2020: Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF)

Het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) is onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014 – 2020. De subsidieregeling bestaat uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Op deze pagina vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden vanuit het ISF.

Let op!

Een subsidie aanvragen is alleen mogelijk voor organisaties genoemd in de bijlagen D tot en met HK  van de subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020.

De uitvoerder van deze regeling, Agentschap SZW, heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verder lezen

Logo Europees fonds voor interne veiligheid (ISF)