Over het fonds voor de interne veiligheid (ISF)

De subsidieregeling ISF bestaat uit twee onderdelen: politiesamenwerking, criminaliteitsbeheersing en crisisbeheersing en Buitengrenzen/Visa. Deze onderdelen zijn onderverdeeld in de volgende acties.

  1. Actie D: Financieel rechercheren
  2. Actie E: Het Europees opleidingsprogramma voor Rechtshandhaving
  3. Actie F: Het verbeteren van slachtofferzorg
  4. Actie G: Risico- en crisisbeheersing
  5. Actie H: Management van de externe EU-grenzen, zowel op visa als op grenzen
  6. Actie Hb: Het inrichten van een nationale passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL)
  7. Actie Hc: het gereedmaken van de Pi-NL voor verplichte interoperabiliteit tussen Passagier Informatie Units van EU Lidstaten, Europol en derde landen als onderdeel van richtlijn Richtlijn 2016/681/EU

  8. Actie Hd: Het optimaliseren van de behandeling, begeleiding en afhandeling van het internationale berichtenverkeer van de politie

  9. Actie He: Inreis- en uitreissysteem (EES)