Over het fonds voor de interne veiligheid (ISF)

De subsidieregeling ISF bestaat uit twee onderdelen: politiesamenwerking, criminaliteitsbeheersing en crisisbeheersing en Buitengrenzen/Visa. Deze onderdelen zijn onderverdeeld in de volgende acties.

 1. Actie D: Financieel rechercheren
 2. Actie E: Het Europees opleidingsprogramma voor Rechtshandhaving
 3. Actie F: Het verbeteren van slachtofferzorg
 4. Actie G: Risico- en crisisbeheersing
 5. Actie H: Management van de externe EU-grenzen, zowel op visa als op grenzen
 6. Actie Hb: Het inrichten van een nationale passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL)
 7. Actie Hc: het gereedmaken van de Pi-NL voor verplichte interoperabiliteit tussen Passagier Informatie Units van EU Lidstaten, Europol en derde landen als onderdeel van richtlijn Richtlijn 2016/681/EU

 8. Actie Hd: Het optimaliseren van de behandeling, begeleiding en afhandeling van het internationale berichtenverkeer van de politie

 9. Actie He: Inreis- en uitreissysteem (EES)

 10. Actie Hf: Specifieke Maatregel Frontex uitrusting die ter beschikking wordt gesteld aan het Europees Grens en Kustwacht Agentschap (EGKWA)

 11. Europees Systeem voor reisinformatie en –autorisatie
 12. Schengen Informatie Systeem