Aanvragen

U kunt voor het aanvragen van ISF subsidie gebruik maken van onderstaande procedure.

Voor elke ISF actie is een apart aanvraagformulier ontwikkeld.
U downloadt het voor u van toepassing zijnde PDF-formulier hier.

U print het volledig ingevulde formulier uit, ondertekent en scant het formulier en mailt de PDF met bijlagen naar het Uitvoering Van Beleid.

In het onderwerp van de email vermeldt u de volgende gegevens: naam aanvrager, naam actie, naam project en het aantal verzonden mails.

Kunt u niet alle bijlagen versturen via één email? Stuur dan meerdere mails en geef elke e-mail hetzelfde onderwerp met het nummer van de e-mail.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Uitvoering Van Beleid of telefonisch 070 3152193.