EMVF 2007-2013: Europese migratiefondsen algemene informatie

De Europese Unie (EU) heeft een aantal fondsen om projecten te subsidiëren die migratieprocessen binnen de EU moeten verbeteren. Dit zijn de Europese migratiefondsen.

Let op!
Voor de programmaperiode 2007 – 2013 is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen
 

Vier migratiefondsen in EU

Er zijn vier migratiefondsen in de EU. Elk fonds ondersteunt een ander deel van de Europese migratie: Europees vluchtelingenfonds (EVF); Europees integratiefonds (EIF); Europees terugkeerfonds (ETF) en Europees buitengrenzenfonds (EBF).

Doel migratiefondsen EU

De EU wil de opvang en integratie van immigranten goed regelen. Het migratiebeleid verschilt echter per EU-land. De Europese migratiefondsen hebben als doel gezamenlijk Europees beleid te stimuleren. Alle landen van de EU delen dan de verantwoordelijkheid voor immigratieproblemen.

Subsidie voor individuele lidstaten EU

Het grootste deel van het geld van de migratiefondsen gaat naar projecten van nationaal belang. In deze projecten hoeven de EU-lidstaten dus niet samen te werken met andere landen in de EU. Elk EU-land krijgt een bepaald percentage. De subsidie kunt u aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Subsidie voor internationale organisaties

De EU wil dat EU-landen meer samenwerken op het gebied van migratie. Een deel van het geld van de Europese migratiefondsen is hiervoor bedoeld. De Europese Commissie beheert dit geld en geeft dit aan organisaties die in meerdere lidstaten samenwerken. Subsidieaanvragen voor deze projecten gaan via de Europese Commissie.

Beschikbaar bedrag

Voor de periode 2008 - 2013 hebben de EU-migratiefondsen een bedrag van ruim € 4 miljard beschikbaar. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de fondsen:

  • EVF: € 699,37 miljoen;
  • EIF: € 825 miljoen;
  • ETF: € 676 miljoen;
  • EBF: € 1.820 miljoen.

Voor Nederland zijn enkele miljoenen per jaar van dit bedrag beschikbaar. Het precieze bedrag per subsidiejaar kunt u vinden in de jaarprogramma’s van de fondsen.

De nieuwe Europese migratie- en veiligheidsfondsen

Per 1 januari 2014 start de nieuwe begrotingsperiode van 7 jaar (2014 – 2020) van de Europese Unie. Vanaf deze datum worden de huidige vier migratiefondsen vervangen door twee nieuwe Europese fondsen: het asiel- en migratiefonds (AMF) en het fonds voor de interne veiligheid (ISF).

Verantwoordelijk ministerie

Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.