Handleiding projectadministratie (HPA) EMVF 2014-2020 gepubliceerd

De Handleiding projectadministratie (HPA) bevat concrete handreikingen om de subsidieaanvragers van Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020 EMVF 2014-2020 helpen te voldoen aan de administratieve voorschriften uit de subsidieregeling voor EMVF 2014-2020.

Er staan onder meer duidelijke formats in, voorbeelden over de wijze waarop u uw kosten kunt verantwoorden en andere vormen van bewijsmiddelen om de kosten aan te tonen die voor subsidie in aanmerking komen.

Wanneer subsidieaanvragers van EMVF 2014-2020 de aanpak volgen die in de HPA staat beschreven, kunnen zij erop vertrouwen dat zij hierdoor voldoen aan de administratieve verplichtingen. Afwijken van de HPA is mogelijk, maar om vervelende verrassingen te voorkomen is overleg met het Agentschap SZW aan te raden.

De HPA vindt u rechts op deze pagina onder Documenten.