Beleidsregels AMIF en ISF 2014–2020

De beleidsregels voor de subsidieregeling Migratie- en Veiligheidsfondsen (MVF) voor de programmaperiode 2014-2020 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze beleidsregels hebben betrekking op gelden uit het Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie (AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF, Internal Security Fund).

De beleidsregels zijn een verlengstuk van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020. De beleidsregels bevatten een uitwerking, van onder meer de artikelen 12 en 13, van de Subsidieregeling. De publicatie vindt u op de subsidiepagina bij Regelgeving bij Zie ook.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via het telefoonnummer 070 315 21 93 of via het e-mailadres Postbus.AMIF_ISF@minszw.nl.