Aanvragen

ESF Actie E: Sociale Innovatie, Vitale Bedrijven biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken.

Aanvraagcriteria

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht Aanvraagcriteria. Als u denkt dat uw project voor subsidie in aanmerking komt, kunt u met behulp van deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Registreren als aanvrager

Wanneer u een subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registreren. U maakt daartoe een account aan op het digitale aanvraagportaal (Subsidieportaal Agentschap SZW). Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen zien onder ‘Mijn registraties’ of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW vindt u een introductie op het nieuwe subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.

Subsidie aanvragen

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier via Mijnagentschapszw.nl. Op het aanvraagformulier vult u uw gegevens en een korte beschrijving van het project in.

Deadlines en doorlooptijd

 • Aanvraag en toetsing
  Agentschap SZW toetst of uw subsidieaanvraag compleet is. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Volledige subsidieaanvragen toetst Agentschap SZW aan de aanvraagcriteria. Agentschap SZW streeft ernaar uiterlijk 24 februari 2012 alle beschikkingen te verzenden.
 • Projectperiode en voorschot
  Een project mag hoogstens negen maanden duren en moet binnen vier weken na datum van de beschikking starten. Er worden geen voorschotten versterkt.
  Zorg dat Agentschap SZW over de juiste gegevens voor uitbetaling beschikt. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het subsidieportaal.
 • Einddeclaratie en vaststellingsbeschikking
  Binnen vier weken na afloop van het project moet u een verzoek tot vaststelling van de subsidie indienen bij Agentschap SZW. Bij het verzoek tot vaststelling worden de facturen, betaalbewijzen en het rapport van de externe adviseur aangeleverd. Binnen dertien weken wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven. Ook hierbij is het belangrijk dat Agentschap SZW beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het subsidieportaal.