Overzicht aanvraagcriteria BMVI

Uw project dient minimaal aan  onderstaande eisen te voldoen.

Algemene vereisten:

 • Uw project voldoet aan het  doel uit de regeling.
 • Uw project richt zich op  doelgroepen uit de regeling.
 • Uw project loopt maximaal 60 maanden.
 • Subsidiabele projectkosten moeten minimaal € 400.000 zijn. 

Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn: kosten van arbeid, specifieke uitgaven in verband met de doelgroep, reis- en verblijfkosten buitenland, materieel, onroerend goed en overige externe kosten.

Per doelstelling zijn de doelgroepen, activiteiten en specifieke eisen uitgewerkt.

 • Voor Versterking en ondersteuning Europees geïntegreerd grensbeheer zie bijlage I, artikel I1 t/m I6.
 • Voor Ondersteuning gemeenschappelijk visumbeleid zie bijlage J, artikel J1 t/m J6.

Verplichte bijlagen bij het indienen van een aanvraag

Bij de aanvraag zijn de volgende bijlagen nodig, al dan niet verplicht:

 • Format Projectbeschrijving (inhoud is cf. artikel 7, lid a t/m h);
 • Format Begroting van projectkosten en –opbrengsten;
 • Verificatie bankgegevens (bijv; bankafschrift);
 • Samenwerkingsovereenkomst (optioneel);
 • Indien sprake van financiering derden, cofinancieringsverklaring (optioneel).

Verdere eisen zijn vastgelegd in de subsidieregeling en in  bijlagen van de regeling en de beleidsregels.

Volg de link om te pagina regelgeving te raadplegen.