Laatste versie HPA

De derde versie van de Handleiding Projectadministratie (HPA) die hoort bij de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014 – 2020 en de Beleidsregels AMIF en ISF 2014-2020 is inmiddels gereed.

Deze versie vervangt de oorspronkelijke versie van 18 juni 2015 en de gewijzigde versie van 30 augustus 2016. In deze versie zijn de derde, vierde, vijfde en zesde wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020, die zijn gepubliceerd op 17 februari 2017, 13 oktober 2017, 1 juni 2018 en 19 juli 2018 verwerkt en zijn een aantal verduidelijkingen doorgevoerd. Op de pagina ‘Regelgeving’ van AMIF, ISF en SA vindt u de laatste versie van de HPA.