Regelgeving

Bij het aanvragen, uitvoeren of verantwoorden van subsidie krijgt u te maken met verschillende regelingen, besluiten en verordeningen. Op deze pagina vindt u de meest relevante regelgeving die van toepassing is op uw subsidie. Meest van belang voor uw subsidie is het onderdeel Subsidieregeling waarin o.a. subsidiabele kosten, activiteiten en administratievoorschriften zijn opgenomen. De beleidsregels vormen een aanvulling op de subsidieregeling. De Europese Verordeningen vormen de basis voor de nationale subsidieregeling, waarbij in het Nationaal Programma de doelstellingen voor Nederland benoemd worden. De handleiding projectadministratie biedt een handreiking c.q. best practices bij de te voeren administraties. In de categoriseringstabel staat omschreven welke correcties toegepast kunnen worden bij het niet voldoen aan de subsidieregels.