Gewijzigde Beleidsregels AMIF en ISF 2014-2020 en Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 gepubliceerd

Per 20 juli 2018 zijn de Beleidsregels AMIF en ISF 2014–2020 en de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 voor de specifieke maatregelen gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven:

Beleidsregels

  • Voor de verblijfskosten gelden de tarieven van het door de Europese Commissie gehanteerde systeem van dagvergoedingen als maximum (artikel 3, vierde lid, van de beleidsregels);
  • De volledige aankoopkosten van materieel zijn subsidiabel (artikel 4, zesde lid, van de beleidsregels);
  • De aankoopkosten van onroerende zaken komen (volledig of gedeeltelijk) ook voor SA voor subsidie in aanmerking (artikel 5, derde lid, van de beleidsregels).

Subsidieregeling

  • Het aanvraagtijdvak is verlengd tot en met 31 december 2018 (artikel Ha2 van de subsidieregeling);
  • Het beschikbare budget voor Eurint en ERRIN is opgehoogd (artikel Ha3 van de subsidieregeling);
  • De benaming van Eurint en ERRIN is gewijzigd (artikel Ha4 van de subsidieregeling);
  • De maximale einddatum van de SA-projecten is vastgesteld op 1 juli 2022 (artikel Ha5, eerste lid, onderdeel b, van de subsidieregeling).
  • Op de pagina ‘Regelgeving’ van de thema’s AMIF, ISF en SA vindt u de gewijzigde beleidsregels en subsidieregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 19 juli 2018.