Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU): budget 2024 bekend en andere wijzigingen

De subsidieregels zijn met ingang van 26 januari 2024 gewijzigd. De wijzigingen samengevat:

Aanvraagtijdvakken en subsidiebudget 2024

Van 5 februari tot en met 29 maart 2024 is een aanvraagtijdvak geopend voor sectorale samenwerkingsverbanden waarin zij subsidie kunnen aanvragen voor een sectoranalyse of een update daarvan. Meer informatie over subsidie voor sectoranalyses vindt u hier.

Van 2 april 2024, 09.00 uur, tot en met 27 september 2024, 17.00 uur, kunnen sectoren voor de laatste keer subsidie aanvragen om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid van werkenden in hun sector. Voor deze aanvraagronde is in totaal 200 miljoen euro beschikbaar. 

Periode subsidie voor RVU’s

Sectoren die werknemers met zwaar werk eerder laten stoppen met werken (RVU) kunnen daarvoor onder voorwaarden subsidie ontvangen. Ook voor RVU’s die zijn ingegaan in de periode voorafgaand aan de subsidieaanvraag kan subsidie worden aangevraagd: in het aanvraagtijdvak april tot en met september 2024 kan subsidie worden aangevraagd voor RVU-kosten die zijn gemaakt op of na 1 december 2023. Hierbij geldt dat de RVU-kosten alleen subsidiabel zijn voor RVU’s die nog doorlopen tot in de projectperiode. RVU’s die zijn geëindigd voor de start van het project, zijn niet subsidiabel.

Voor de duidelijkheid: als een RVU voldoet aan de voorwaarden en start binnen de projectperiode kan deze sowieso in aanmerking komen voor subsidie. Ook als deze nog doorloopt na afloop van de projectperiode.

Uiterste beslistermijn op aanvragen

De termijn waarbinnen Uitvoering van Beleid moet beslissen op een subsidieaanvraag, is verlengd. Deze verlenging is in de regeling opgenomen met het oog op het aantal aanvragen van individuele bedrijven. Voor sectoren verandert de beoordelingstermijn in de praktijk niet: de aanvraag wordt beoordeeld binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. 

Meer weten?

De bovenstaande veranderingen zijn met een wijzigingsregeling in de subsidieregeling doorgevoerd. Via deze link kunt u de wijzigingsregeling en de toelichting daarop lezen.

Let op: de wijzigingen voor de Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven wijken op sommige punten af! Kijk hiervoor op: Subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven: subsidiebudget 2024 bekend en andere wijzigingen