Aanvragen subsidie sectoranalyse

Deze pagina is voor sectoren. Bent u op zoek naar de subsidie voor bedrijven? Klik hier.

Let op: de eerstvolgende én laatste gelegenheid om subsidie aan te vragen voor een sectoranalyse of een update van de sectoranalyse is van maandag 5 februari 2024 tot en met vrijdag 29 maart 2024 .

Sectoranalyse: onderzoek knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid

Als u als sector een impuls wilt geven aan de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer, dan is de eerste stap het opstellen van een sectoranalyse. Hierin brengt u knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart.

Geen eigen bijdrage

U kunt als sector aan de slag met een bedrag van 20.000 euro. Daarmee kunt u bijvoorbeeld een externe onderzoeker inschakelen, maar u kunt de analyse ook zelf uitvoeren. Daarnaast is het mogelijk een update te maken van een eerder gesubsidieerde analyse. Hiervoor is 10.000 euro beschikbaar. Het gaat om vaste bedragen; er wordt dus geen eigen bijdrage gevraagd.

Wat kunt u na de sectoranalyse?

Na de sectoranalyse kunt u zelf aan de slag met activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en zwaar werk. Ook kunt u  in het tijdvak van 1 april 2024, 09.00 uur, tot en met 27 september 2024, 17.00 uur subsidie aanvragen voor een activiteitenplan waarmee u de duurzame inzetbaarheid van de werkenden in de sector verbetert. 

Sectoranalyse verplicht

De sectoranalyse zelf is een verplicht onderdeel van een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. U kunt ook zonder subsidie een sectoranalyse (laten) uitvoeren.

Samenwerkingsverband: wijs een hoofdaanvrager aan

Het uitvoeren en opstellen van een sectoranalyse moet worden gedaan door een samenwerkingsverband van één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties in een sector. Ook andere organisaties in een sector - zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en arbeidsorganisaties - kunnen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De samenwerking kan georganiseerd worden binnen één sector en binnen of tussen één of meerdere branches. Binnen het samenwerkingsverband wordt een hoofdaanvrager aangewezen.

Als hoofdaanvrager kunnen optreden:

  • een werkgeversorganisatie
  • een werknemersorganisatie
  • een O&O fonds

Hierbij geldt als voorwaarde dat de hoofdaanvrager ten tijde van de subsidieaanvraag ten minste twee jaar bestaat. De hoofdaanvrager vertegenwoordigt het samenwerkingsverband en dient namens het samenwerkingsverband een subsidieaanvraag in op grond van de MDIEU.

Onderdelen sectoranalyse

Een sectoranalyse bevat in ieder geval:

  • een onderbouwing van de omvang en de samenstelling van het aantal werkenden in de sector
  • inzicht in het aandeel kleine ondernemingen in de sector
  • een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid eerder uittreden in de sector
  • de sectoranalyse kijkt tenminste 5 jaar vooruit

De update van de sectoranalyse bevat daarnaast ook:

  • een beschrijving van de totstandkoming van de update sectoranalyse
  • een beschrijving van de resultaten van de update sectoranalyse (wijzigingen ten opzichte van oorspronkelijke sectoranalyse)

Toetsing naar format

Bovenstaande elementen zijn uitgewerkt in een format dat u kunt gebruiken bij het opstellen van de (update van de) sectoranalyse. Dit format geeft richting en dient als hulpmiddel.

Aanbestedingsregels

Het staat het samenwerkingsverband vrij om te bepalen of zij de analyse vanuit de eigen organisaties laat opstellen, of hiervoor gebruik maakt van externe expertise. Als er gekozen wordt voor externe expertise, dan is het samenwerkingsverband verplicht zich te houden aan de aanbestedingsregels zoals die gelden voor de eigen organisaties.

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen die gaan samenwerken binnen een samenwerkingsverband, moeten dit vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin wordt ook de hoofdaanvrager vermeld die door de samenwerkende partijen is gemachtigd om het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen. Alle leden van het samenwerkingsverband – inclusief de hoofdaanvrager – moeten de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Er is een model voor de samenwerkingsovereenkomst beschikbaar.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst bij update

Let op: als u een subsidieaanvraag doet voor een update van een sectoranalyse, is het verplicht om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen.  

Registreer als aanvrager

Heeft u nog geen account? Maak deze dan eerst aan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Daarna kunt u zich in het portaal registreren voor het nieuwe aanvraagtijdvak voor sectoranalyses.

U dient een nieuwe registratie in door bij kopje ‘Mijn registraties’ te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Op het subsidieportaal ziet u binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ dat u als aanvrager bent geregistreerd. Met een inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u verdere uitleg over het gebruik van het subsidieportaal.