Subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven: subsidiebudget 2024 bekend en andere wijzigingen

De subsidieregels zijn met ingang van 27 januari 2024 gewijzigd. De wijzigingen samengevat:

Subsidiebudget 2024: 200 miljoen euro

In april en in september 2024 kunnen bedrijven voor de laatste keer subsidie aanvragen om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden. Voor deze aanvraagrondes is beide keren 100 miljoen euro beschikbaar. In 2024 kan dus voor in totaal 200 miljoen euro aan subsidies voor bedrijven worden verstrekt.

Periodes subsidie voor kosten eerder stoppen met werken bekend

Bedrijven die werknemers met zwaar werk eerder laten stoppen met werken (RVU), kunnen daarvoor onder voorwaarden subsidie ontvangen. Ook voor RVU’s die zijn ingegaan in de periode voorafgaand aan de subsidieaanvraag kan subsidie worden aangevraagd:

  • In april 2024 kan subsidie worden aangevraagd voor RVU-kosten die zijn gemaakt vanaf 1 december 2023. 
  • In september 2024 kan subsidie worden aangevraagd voor RVU-kosten die zijn gemaakt vanaf 1 mei 2024.

Let op: hierbij geldt dat de RVU-kosten alleen subsidiabel zijn voor RVU’s die nog doorlopen tot in de projectperiode. RVU’s die zijn geëindigd voor de start van het project, zijn dus niet subsidiabel.

Voor de duidelijkheid: als een RVU voldoet aan de voorwaarden en start binnen de projectperiode, kan deze sowieso in aanmerking komen voor subsidie. Ook als deze nog doorloopt na afloop van de projectperiode.

Beslistermijn op aanvragen is veranderd

De termijn waarbinnen Uitvoering van Beleid moet beslissen op een subsidieaanvraag, is veranderd. De aanvragen uit 2023 moesten binnen 13 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag worden beoordeeld en beschikt. Voor de aanvragen die in 2024 worden ingediend wordt de termijn langer: de aanvraag wordt dan binnen 13 weken na sluiting van het aanvraagtijdvak beoordeeld en beschikt. 

Meer weten?

De bovenstaande veranderingen zijn met een wijzigingsregeling in de subsidieregeling doorgevoerd. Via deze link kunt u de wijzigingsregeling en de toelichting daarop lezen.