Opening tweede aanvraagtijdvak sectoranalyse MDIEU-regeling

Vanaf woensdag 1 september 2021, 09.00 uur tot en met donderdag 30 september 2021, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend. Dit is het tweede aanvraagtijdvak dat wordt opengesteld voor het maken van een sectoranalyse in het kader van de MDIEU.

Een sector of branche kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) in aanmerking komen voor een vaste subsidie van €20.000. 

Alleen sectorale samenwerkingsverbanden, die bestaan uit minimaal één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het opstellen van een sectoranalyse. Als er al in het eerste subsidietijdvak in februari 2021 een subsidie is aangevraagd door een samenwerkingsverband voor een sector of branche, kan dit in dit tweede tijdvak niet nog een keer. Het subsidieplafond voor dit tweede tijdvak voor sectoranalyses is gesteld op €2.000.000.

Het indienen van een aanvraag

De subsidieaanvraag voor de sectoranalyse kan door de aangewezen hoofdaanvrager worden ingediend via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. De registratiemogelijkheid hiervoor staat open vanaf 2 augustus 2021. Het model dat beschikbaar is gesteld voor het opstellen van de sectoranalyse kunt u vinden door de link te volgen.

Meer weten over MDIEU? Volg de link naar de publicatie in de Staatscourant.