Regelgeving

Voor het aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van een MDIEU-subsidie gelden regels. Op deze pagina vindt u de belangrijkste regelgeving.

Regelgeving voor de subsidies voor sectoranalyses en activiteitenplannen:

Actuele versie van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

De toelichting op de wijziging van de subsidieregeling die geldt vanaf 7 mei 2021 vindt u ook in de Staatscourant .

De toelichting op de wijziging van de subsidieregeling die geldt vanaf 18 november 2021 vindt u ook in de Staatscourant .

Kaderwet SZW-subsidies 

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Wilt u de toelichting op de subsidieregeling lezen? Deze vindt u in de Staatscourant .