Regelgeving

Voor het aanvragen, uitvoeren en verantwoorden van een MDIEU-subsidie gelden regels. Op deze pagina treft u de belangrijkste regelgeving, handleidingen en verduidelijkende documenten aan. Als u op zoek bent naar sjablonen en formats, kunt u terecht op de pagina Uitvoeren en verantwoorden.

Regelgeving voor de subsidies voor sectoranalyses en activiteitenplannen:

Actuele versie van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Kaderwet SZW-subsidies 

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De onderstaande documenten gelden alleen voor subsidies voor activiteitenplannen:

Handleiding subsidieaanvraag MDIEU (bijlage nog niet beschikbaar, volgt)

Handleiding projectadministratie MDIEU

Menukaart duurzame inzetbaarheid

Handreiking uitvoering RVU