Achtste wijziging Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 gepubliceerd

Per 8 mei 2019 is de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 voor de achtste maal gewijzigd. Het betreft onder andere een ophoging van de maximaal beschikbare bedragen voor het verlenen van subsidie voor het AMIF aanvraagtijdvak 2019.

De andere wijzigingen hebben betrekking op:

  • Diverse aanpassingen van definities, naamswijzigingen en overheveling van taken.
  • Een verlenging van de beslistermijn op ontvangen aanvragen.
  • Een verhoging van het percentage gerealiseerde projectkosten voor het verstrekken van een aanvullend voorschot.
  • Een aanpassing van het subsidieplafond voor projecten op het gebied van het management van de externe EU-grenzen.
  • Een toevoeging van twee acties betreffende ISF en SA; Inreis- uitreissysteem (EES) en Specifieke Maatregel Frontex uitrusting.

Op de pagina ‘Regelgeving’ van de thema’s AMIF, ISF en SA vindt u de gewijzigde subsidieregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 7 mei 2019.