Zijn er voorbeelden te vinden van mogelijk subsidiabele DI activiteiten?

Om de samenwerkingsverbanden te inspireren en te helpen om te komen tot een activiteitenplan met geschikte maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, is een ‘menukaart’ samengesteld. De menukaart bevat voorbeelden van bestaande initiatieven en programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid, die zijn opgehaald bij diverse sectoren, O&O fondsen, bedrijven en kennisinstellingen. U vindt de menukaart op de pagina Menukaart MDIEU-regeling.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.