Menukaart MDIEU-regeling

De MDIEU biedt een subsidie voor activiteiten die structurele aandacht voor DI bevorderen en die de eigen regie van werkenden versterken. De subsidie geldt ook voor het verder ontwikkelen, intensiveren of monitoren van bestaande initiatieven.

Mogelijke subsidieaanvragers zijn samen­werkingsverbanden van sociale partners in sectoren. Brancheorganisaties, O&O fondsen en arbeidsorganisaties kunnen ook deel uitmaken van het samenwerkingsverband

Deze menukaart richt zich alleen op het DI ­deel van de regeling MDIEU en geeft u een idee van de activiteiten die voor de MDIEU ­subsidie in aanmerking komen. Het doel hiervan is u te helpen bij het maken van een activiteitenplan – de basis voor een subsidieaanvraag.

Volg de link naar de menukaart.