Zijn DI-activiteiten subsidiabel vóór de startdatum van het project?

Nee, DI-activiteiten die al in een periode vóór de datum waarop het project start hebben plaatsgevonden, zijn niet subsidiabel. De hoofdregel is namelijk dat alleen de kosten die zijn gemaakt binnen de projectperiode subsidiabel zijn. Hierop is een uitzondering gemaakt voor RVU’s. Zie deze pagina voor meer informatie over de projectperiode en RVU’s.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.