Zijn DI-activiteiten net als RVU subsidiabel vóór de startdatum van het project?

Nee, DI-activiteiten die al in een periode vóór de datum waarop het project start hebben plaatsgevonden, zijn niet subsidiabel. De hoofdregel is namelijk dat alleen de kosten die zijn gemaakt binnen de projectperiode subsidiabel zijn. Hierop is een uitzondering gemaakt voor RVU’s. Dit wordt voor het derde aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen dat wordt opengesteld in het eerste kwartaal van 2023 zo geregeld en ditzelfde gold ook voor het tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen dat open stond in de maanden januari tot en met maart 2022. Alleen RVU’s die in de periode vanaf 1 augustus 2021 waren ingegaan en nog doorliepen tot na de startdatum van het project, zijn subsidiabel.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.