Hoe verhouden de projectperiode van de subsidie en de periode van de RVU-uitkering zich tot elkaar?

De projectperiodes van activiteitenplannen bedragen in principe ten hoogste 24 aaneengesloten maanden. Uitzondering hierop zijn projecten waarvoor in het tijdvak september-november 2023 subsidie is aangevraagd. Deze eindigen uiterlijk op 31 december 2025 en kunnen dus langer duren dan 24 maanden. 

De hoofdregel van de subsidie is dat alleen de kosten die zijn gemaakt binnen de projectperiode subsidiabel zijn. Hierop is een uitzondering gemaakt voor RVU’s:

  • Uitkeringen van RVU’s die in de projectperiode zijn gestart en na het einde van de projectperiode nog doorlopen zijn subsidiabel.
  • Uitkeringen van RVU’s die een bepaalde periode voor de projectperiode starten en doorlopen tot na de startdatum van het project zijn subsidiabel. Deze bepaalde periode wordt per aanvraagtijdvak vastgesteld. Voor het aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen dat is opengesteld in het najaar van 2023 geldt dit voor RVU’s die in de periode vanaf 1 april 2023 zijn gestart.
  • Uitkeringen van RVU’s die in deze vastgestelde periode voor de projectperiode starten en doorlopen tot na de einddatum van het project zijn subsidiabel. 

In alle gevallen kan een RVU-uitkering maximaal 36 maanden duren. De werkgever, dan wel een derde partij, verplicht zich tot het daadwerkelijk uitbetalen van de maandelijkse uitkeringen (artikel 14 lid 2), ook voorafgaand of na afloop van de projectperiode.
 

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.