Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Sectoren kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast biedt MDIEU subsidie voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden om door te werken tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. De subsidie helpt om knelpunten die werkgevers ervaren bij de financiering van RVU’s te verminderen. De subsidie wordt overigens niet aan individuele werkgevers verstrekt, maar altijd aan de hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager zorgt ervoor dat de subsidie binnen de sector wordt verdeeld. Bij een subsidieaanvraag moet altijd ten minste 25% van het aangevraagde subsidiebedrag naar duurzame inzetbaarheid gaan. Subsidie aanvragen voor alleen RVU is dus niet mogelijk.

Er gelden enkele voorwaarden voor het krijgen van subsidie voor RVU’s. Zie hiervoor ook de Q&A: Welke voorwaarden gelden er voor subsidie voor RVU’s?

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.